IB0 PYP & DP

IB0 PYP & DP

IB0 PYP & DP

IBO Nedir?

IBO-Uluslararası Bakalorya Organizasyonu Merkezi İsviçre’de bulunan, 1968 yılında kurulmuş bir uluslararası eğitim kuruluşu olan IBO (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu) kültürlerarası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi, daha barışçıl bir dünya yaratılmasına yardımcı olan, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanların gelişimini hedefler. Bunu gerçekleştirebilmek için IBO; okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar ile çalışarak, uluslararası eğitimi esas alarak, öğrencinin gelişimini çok yönlü değerlendiren ve potansiyelini en iyi şekilde kullanmasına fırsat veren programlar geliştirir. Bu programlar; dünyanın her yerinde öğrencileri diğer insanların farklılıklarına rağmen haklı olabileceklerini anlayan aktif, sevgi dolu ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaya teşvik eder. IBO tarafından geliştirilen programlar; PYP (İlk Yıllar Programı), MYP (Orta Yıllar Programı) ve DP (Diploma Programı)’dır.

İSTEK Okulları’nda IB PYP

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP), 3-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış bir müfredat çerçevesidir. Program, araştırma ve sorgulamanın merkezde olduğu bir felsefe üzerine kurulmuştur. Programın amacı ulusal ve uluslararası değerlere sahip, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen bireyler yetiştirmektir. IB PYP’nin en önemli amaçlarından bir tanesi öğrencileri “IB Öğrenen Profili” özelliklerine sahip dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir. İlk Yıllar Programı bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylemler olmak üzere beş temel element üzerine yapılandırılır.

İSTEK anaokullarında ve ilkokullarında IB PYP Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına entegre edilerek uygulanmaktadır. İSTEK Semiha Şakir, İSTEK Kemal Atatürk, İSTEK Atanur Oğuz ve İSTEK Bilge Kağan anaokulları ve ilkokulları PYP okulu olarak eğitim- öğretime devam etmektedir. İSTEK Belde ve İSTEK Kaşgarlı Mahmut okulları da PYP adaylık sürecine devam etmektedir. Diğer okullarımız programı aday okul statüsünde uygulamaktadır.

İSTEK Okulları’nda IB DP

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı ve üniversite öncesinde tamamlanan iki yıllık bir programdır. Bu programı seçen yüksek motivasyonlu lise öğrencileri bitirme sınavları sonunda uluslararası geçerliliği olan IB Diploması alırlar. Türkiye’deki IB Programı ise üniversiteye giriş öncesi akademik tercihler dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gerekliliklerine uygun bir biçimde hazırlanmıştır.

IB öğrencileri 10. sınıfta DP hazırlık yılını okurlar.  MEB müfredatında yer almayan ama IB ders seçenekleri arasında bulunan İşletme, Küresel Politika ve Bilgi Kuramı gibi dersler alırlar. “Pre-IB Yılı” adı verilen bu hazırlık yılı sonunda öğrenciler yükseköğrenim seçimlerine göre belirledikleri dersler hakkında amaca yönelik karar verebilirler. İSTEK Acıbadem Anadolu Lisesinde DP programı uygulanmaktadır. İSTEK Atanur Oğuz Anadolu Lisesi de aday okul statüsünde uygulamakta ve 2020 yılında otorize olmayı hedeflemektedir.