Kodlama & Robotik

Kodlama & Robotik

Kodlama & Robotik

Geleceğin Dili

İSTEK Okulları, öğrencilerini robotik ve kodlama dersleriyle geleceğe hazırlıyor ve sistematik öğrenme yetilerinin temellerini atıyor. Kodlama eğitimi, çocukların algoritmik düşünme, problem çözme, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme, bir problemin çözümünü çok yönlü düşünebilme, özgüvenli olma, yaratıcı olma gibi becerilerini arttırmak amacıyla kullanılan bir uygulamadır. Problem çözme ise öğrencilerin karar verme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek için kullanılan bir öğretim yöntemidir. Öte yandan, öğrencinin kendi görüşlerini iletmede ve öğrendiğini ifade etmede kendine özgü yaratıcı anlatım biçimlerini kullanması teşvik edilir. İşte İSTEK Okulları da 21’inci yüzyılın öğrenen özelliklerini göz önüne alarak çeşitli ilkeler oluşturdu. Ve bu ilkeler doğrultusunda aşağıdaki özelliklere sahip bireyler yetiştirmeyi amaç ediniyor:

  • Bilgiye ihtiyaç duyan,
  • İhtiyaç duyduğu bilgiyi nereden bulacağını bilen,
  • Bulduğu bilgiyi düzenleyebilen,
  • Bilgiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen,
  • Yeni bilgi üreten bireyler.

Neden bu eğitime ihtiyaç duyuyoruz?

Çocukların mesleki seçimleri ne olursa olsun, onlardan beklenen teknolojiye hakim, karşılaştıkları problemlere hızlı çözümler geliştirebilecek, üreten bireyler olmalarıdır. Bu kapsamda kodlama eğitiminin, eğitim ve öğretim sürecine dahil olduğunu görebiliriz. Teknoloji liderlerinden biri olan Steve Jobs da kodlama eğitiminin önemini şu sözlerle özetliyor: “Bu ülkedeki herkes bilgisayarın nasıl programlanacağını öğrenmeli, bilgisayar dili öğrenmeli çünkü bunlar size nasıl düşüneceğinizi öğretir.” İSTEK Okulları da robotik ve kodlama eğitimi ile teknolojinin içinde doğan ve küçük yaştan itibaren tablet, telefon gibi teknolojik cihazlarla tanışan öğrencilerimize, 21’inci yüzyıl bireylerinin kazanması gereken yaratıcılık, bilişimsel düşünme, problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme gibi becerileri robotik ve kodlama dersleriyle kazandırmayı hedefliyor.

İSTEK Okulları’nda anaokulu beş yaş grubundan itibaren robotik ve kodlama dersleri uygulayarak, gelişen ve yenilenen teknolojiye ayak uydurabilecek, yeni fikirler üretebilecek, bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanında: Çocuklar küçük yaşta programlama kavramını keşfetmelerini, Kullandıkları dijital araçları daha faydalı kullanmaya başlamalarını, Sürekli yenilenen teknolojileri takip etmelerini ve uyum sağlayabilmelerini, Çocuklar için yapılandırdığımız öğretim ortamları ile yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlamayı, Oluşturdukları projeler ile özgüvenlerini geliştirmeyi, LEGO modelleri oluşturarak ve programlayarak gerçek yaşamla bağlantı kurmalarını sağlamayı,

Ayrıca bir problemi analiz edip, çözüm üretebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bilişim teknolojileri eğitim içeriğimiz Öğretmenlerimizin büyük emeği ile öğrenciler için oluşturduğumuz öğretim ortamlarını geleneksel tasarım etkinliklerinden yapılandırmacı tasarım etkinliklerine dönüştürüyoruz. Bu sayede bilgiyi doğrudan öğrenciye aktaran öğretmenden çok, öğrencinin bilgiyi arayarak öğrenen özne haline geldiği ve bu yolda öğretmeninin rehberliği sayesinde desteklendiği bir eğitim-öğretim ortamı yapılandırmaya çalışıyoruz.

İSTEK’li öğrenciler, eğitim-öğretim yılı içerisinde Maker Faire, House of Code, FIRST® LEGO® League Junior ve FIRST Robotics Competition gibi çeşitli etkinliklerle özgürce fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamlarda öğreniyorlar. İSTEK’liler ne öğreniyor? Dijital Vatandaşlık 21. yy öğrencilerinin teknolojinin içine doğması, küçük yaştan itibaren teknolojik aletlerle tanışması, sosyal medyayı ve internet ortamlarını aktif kullanmaları Dijital Vatandaşlık kavramının önemini arttırmaktadır. Dijital vatandaşlık, dijital ortamdaki davranışlarımızın tümüdür. Dijital vatandaş ise, dijital ortamda iletişim kurabilen, bilgiye erişip kullanabilen, dijital ortamda davranışlarını kontrol< edebilen, teknolojiyi uluslararası etik kuralları çerçevesinde evrensel değerlere uygun bir şekilde kullanan bireylere denir.

Kodlama Eğitimi Günümüzde iyice yaygınlaşan kodlama eğitiminin geleceğin dili olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerimizin sadece bilgisayar bilimi derslerinde değil, diğer tüm branşlarda dahil olmak üzere hayatta karşılaştıkları problemleri çözebilen bireyler haline gelmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin programlama mantığını kavrayabilmeleri, yönergelerle işlem yapabilmeleri gösterilir. Robot Programlama Robotik, robotlarla ilgilenen bilim dalıdır. Öğrencilerimize robotik dersleri ile, tasarım yapabilme, oluşturduğu tasarımın hareketini sağlayacak parçaları ekleyebilme, programlama yapabilme, yaptıkları ürünler ile gerçek yaşamla bağlantı kurabilme becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz.

Dijital Oyun Tasarımı Oyun tasarımı derslerimizde öğrencilerimiz oynadıkları oyunların arka planını, kullanılan kodları, oyunun tasarımını fark ediyorlar. Süreç içerisinde yaptıkları oyunlar ile oyun tasarım ilkelerini, programın algoritmasını çıkartmayı ve yazılım kavramlarını kullanmayı öğreniyorlar. Tasarladıkları oyunları program editöründe paylaşıma açan öğrencilerimizin aynı zamanda kendilerine olan güvenleri de gelişiyor. Dijital Oyun Tasarımı derslerinde hedefimiz, öğrencilerimizin yaratıcılık, tasarım, programlama becerisinin gelişip, iş birliği içinde ve proje bazlı çalışmalarını sağlamaktır. Üç Boyutlu Tasarım Yapma (3D Design) İçinde bulunduğumuz çağda ve gelecekte neredeyse tüm sektörlerde (Endüstri, inşaat, oyun tasarımı, elektrik vb.) kullanılan 3D modelleme gelecekte daha da önem kazanacaktır. Biz okullarımızda öğrencilerimize ortaokuldan itibaren 3D modelleme çizim platformlarını kullandırtmaya başlıyoruz. Lise seviyesine geldiklerinde ise daha ileri seviye çizim programları kullanmaktadırlar. Tasarladıkları oldukları nesneleri 3D Printer’dan basma imkanı yakalıyorlar. Böylece öğrencilerimizin hayalleri sadece hayal olarak kalmayıp gerçeğe dönüşüyor.

Yarışmalar/Ödüller

Öğrencilerimiz, Kodlama-Robotik alanında elde ettikleri öğrenme sonuçlarını (ürünlerini) ulusal ve uluslararası arenada sunabilecekleri birçok fırsat elde ederler. Öğrencilerimiz her yıl bu süreci destekleyeceği ve projelerini sunabileceği aşağıdaki programlara katılma fırsatı bulurlar:

  • Maker Faire (ISTECH FEST ve Ulusal Maker Faire’ler)
  • Hour of Code (Kodlama Saati) Etkinliği
  • FIRST® LEGO® League Junior (FLL Jr.)
  • FIRST® LEGO® League (FLL)
  • FIRST Robotics Competition (FRC)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında elde edilen başarılar şunlardır. FIRST® Robotics Competition (FRC) İSTEK Bilge Kağan Kampüsü Robotik Takımı olan ISTECH Robotic Society (IRS) vakfımızı ve ülkemizi temsil ettiği Uluslar arası turnuvada San Francisco

Regional’da IMAGERY AWARD ödülünü ve aşağıdaki başarıları elde etmiştir. Robotik takımımız sadece turnuvaya katılmakla kalmayıp teknolojinin kalbi olan Silikon Vadisi, Google, Facebook, Apple, Intel, NASA, Microsoft gibi firmaları da ziyaret edip çalışma ortamlarını gözlemleme deneyimine sahip olmuşlardır. • IMAGERY AWARD • Safety Award 2.liği • Dean’s List Yarı Finalist

FIRST® LEGO® League (FLL)
Okullarımızda ve farklı okulların ev sahipliği yaptığı FLL Fuarlarına 8 kampüsümüzde toplamda 10 FLL katılmış ve aşağıdaki başarıları elde etmiştir:

İSTEK Kemal Atatürk Okulları: Şampiyonluk (Ulusal turnuvaya katılım hakkı)

İSTEK Semiha Şakir Okulları: Takım Çalışması Ödülü

FIRST® LEGO® League Junior (FLL Jr.) Okullarımızda ve farklı okulların ev sahipliği yaptığı FLL Jr. Fuarlarına 8 kampüsümüzdeki FLL Jr. katılmış ve aşağıdaki başarıları elde etmiştir:

İSTEK Kemal Atatürk Okulları: Meraklı Araştırmacılar İSTEK Bilge Kağan Okulları: Akıllı modelimizin inanılmaz hareketi İSTEK Atanur Oğuz Okulları: Muhteşem İş Birliği İSTEK Acıbadem Okulları: Sihirli Ellerin Tasarımı Ödülü İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları: Muhteşem Makine Ödülü İSTEK Belde Okulları: Kaya Gibi Sağlam. İSTEK Semiha Şakir Okulları: Meraklı Araştırmacılar İSTEK Uluğbey Okulları: Muhteşem Makine

Bakırköy 2. Robotik ve Kodlama Festivali Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Bakırköy 2. Robotik ve Kodlama Festivali” 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesinde gerçekleştirilen fuara katılan tüm kampüslerimizden Kaşgarlı Mahmut Okulları Ortaokul Robotik Takımı Çizgi İzleyen Robot Yarışması’nda 3.lük kazanmıştır.

Projeler

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında öğrencilerimizin başarıyla gerçekleştirdikleri projelerden bazıları şunlardır.