Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Gelişimsel Rehberlik Anlayışı

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik; bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle uyum içerisinde olması, kendini gerçekleştirmesi için bireye sağlanan yardım hizmetlerinin tümüdür. İSTEK Okulları PDR çalışmalarının temelinde “Gelişimsel Rehberlik Anlayışı” hakimdir.

“Gelişimsel Rehberlik” anlayışına dayalı PDR çalışmalarımız; süreç yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği de içine almakla birlikte, bireyin olumlu gelişimini etkileyen tüm eğitim öğretim çalışmalarında yer alır.

Öğrencinin;

  • Okula ve çevresine etkin bir şekilde uyumu,
  • Kendini tanıması ve kabul etmesi,
  • Potansiyelini tam olarak kullanıp okul başarısını artırması,
  • İletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmesi,
  • İnsanî değerleri benimsemesi,
  • Güvenli, mutlu ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan yaşam becerilerinin geliştirmesi,
  • Eğitsel ve meslekî kararlar alabilme olgunluğuna erişmesi amaçlanır.

İSTEK Okullarında psikolojik danışman / psikolog görüşmeleri, randevu ile haftanın her günü gerçekleştirilebilir.

Mindfulness

MINDFULNESS NEDİR?

Mindfulness zihinsel bir beceridir. Dikkatimizi, iç ve dış dünyamızda olan olayları yargılamadan, bilinçli bir şekilde içinde bulunduğumuz ana odaklamaktır. Zihnimizi ana odaklamak, derin bir farkındalık halinde olmak ve bu durumu kendi yönetimimize almak içinse, düzenli olarak bazı egzersizler yapmak gerekir.

EĞİTİMDE MINDFULNESS

Son yıllarda tüm dünyada okullar mindfulness akımını benimseyerek tüm okul toplumunu bu doğrultuda geliştirecek eğitim etkinlikleri ve uygulamaları oluşturuyorlar. Öncelikle öğretmenler, daha sonra da öğrenciler bu uygulamaları deneyimliyor ve mindfulness becerileri kazanıyor.

Öğretmenlerin bu eğitimi alması önem verdiğimiz konulardan biri. Çünkü bu beceriyi içselleştirmiş, deneyimlemiş ve yaşam tarzı haline dönüştürmüş olan öğretmen, öğrenciyi de pozitif yönde etkiliyor ve geliştiriyor.

Bu yaşam tarzının oluşması, öğrencilerin zihinsel olarak “iyi” olmalarını sağlarken, akademik başarılarının gelişmesini; odaklanmalarının artmasını; sosyal olarak olumlu beceriler kazanmalarını sağlıyor.

MINDFULNESS’IN YARARLARI

Öğrencilerin daha etkili odaklanmasını ve konsantrasyonlarının daha uzun sürmesini; zor duygularla, stres ve anlaşmazlıklarla baş edebilmelerini sağlar, duyguları ve bedenleri ile olumlu ilişkiler kurabilmelerine yardımcı olur.

Öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmelerini sağlar. Duygu ve düşüncelerinin farkında olmalarını; dikkatlerini toplama ve konsantrasyonlarını artırma konusunda daha etkili olmalarını, olumsuz duyguların üstesinden gelmelerini; kriz anlarını ve zor durumlarda kaldıkları anları daha etkili yönetebilmelerini sağlar

Second Step

İSTEK Okullarında Sosyal ve duygusal beceriler “İkinci Adım Programı” ile desteklenmektedir. Dünyanın 70 ülkesinde 30 milyon çocuğa ulaşan, Committee for Children tarafından geliştirilen İkinci Adım Programı-Second Step, 2017-2018 öğretim yılında İSTEK Okullarında uygulanmaya başlanmıştır.

Okul ortamında sosyal duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım programı,  okul öncesi dönemden ilkokul 4. sınıf düzeyine kadar ayrı programlarla her yaş öğrenciye ulaşmayı amaçlar. İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, program sayesinde akademik başarının arttığı, okul iklimi ve öğrenci davranışlarının olumluya doğru geliştiği gözlemlenmektedir.