Yabancı Dil

Yabancı Dil

Yabancı Dil

İSTEK'te Yabancı Dil Eğitimi

İSTEK Okullarında anaokulundan lise son sınıfa kadar yoğun bir İngilizce programı yürütülmektedir. Hedefimiz öğrencilerin yaş düzeyleriyle paralel olarak dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, ana dillerinde olduğu gibi yazılı ve sözlü olarak kendilerini farklı bir dilde de ifade edebilmelerini sağlamaktır. Müfredat programları her seviyede Common European Framework (CEF), Avrupa Dil Çerçeve, programı doğrultusunda belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz akademik çalışmaların yanı sıra uluslararası Cambridge ESOL, DELE, Fit in Deutsh, IELTS, TOEFL, TOEFL, Trinity gibi sınavlara da hazırlık çalışmaları yapmaktadır. Bu bağlamda okullarımızda yabancı dillerin hakim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmakta ve öğrencilerin dili yaşayarak öğrenmesi ve sadece alıcı dil becerileri (okuma ve dinleme) değil üretici dil becerilerinin de gelişimi hedeflenmektedir. İkinci yabancı dil olarak Almanca, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca farklı kampüslerimizde okutulmaktadır.