Geleceğin Dili

Geleceğin Dili

İSTEK Okulları, öğrencilerini robotik ve kodlama dersleriyle geleceğe hazırlıyor ve sistematik öğrenme yetilerinin temellerini atıyor. Kodlama eğitimi, çocukların algoritmik düşünme, problem çözme, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme, bir problemin çözümünü çok yönlü düşünebilme, özgüvenli olma, yaratıcı olma gibi becerilerini arttırmak amacıyla kullanılan bir uygulamadır. Problem çözme ise öğrencilerin karar verme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek için kullanılan bir öğretim yöntemidir. Öte yandan, öğrencinin kendi görüşlerini iletmede ve öğrendiğini ifade etmede kendine özgü yaratıcı anlatım biçimlerini kullanması teşvik edilir. İşte İSTEK Okulları da 21’inci yüzyılın öğrenen özelliklerini göz önüne alarak çeşitli ilkeler oluşturdu. Ve bu ilkeler doğrultusunda aşağıdaki özelliklere sahip bireyler yetiştirmeyi amaç ediniyor:

  • Bilgiye ihtiyaç duyan,
  • İhtiyaç duyduğu bilgiyi nereden bulacağını bilen,
  • Bulduğu bilgiyi düzenleyebilen,
  • Bilgiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen,
  • Yeni bilgi üreten bireyler.

Neden bu eğitime ihtiyaç duyuyoruz?

Çocukların mesleki seçimleri ne olursa olsun, onlardan beklenen teknolojiye hakim, karşılaştıkları problemlere hızlı çözümler geliştirebilecek, üreten bireyler olmalarıdır. Bu kapsamda kodlama eğitiminin, eğitim ve öğretim sürecine dahil olduğunu görebiliriz. Teknoloji liderlerinden biri olan Steve Jobs da kodlama eğitiminin önemini şu sözlerle özetliyor: “Bu ülkedeki herkes bilgisayarın nasıl programlanacağını öğrenmeli, bilgisayar dili öğrenmeli çünkü bunlar size nasıl düşüneceğinizi öğretir.” İSTEK Okulları da robotik ve kodlama eğitimi ile teknolojinin içinde doğan ve küçük yaştan itibaren tablet, telefon gibi teknolojik cihazlarla tanışan öğrencilerimize, 21’inci yüzyıl bireylerinin kazanması gereken yaratıcılık, bilişimsel düşünme, problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme gibi becerileri robotik ve kodlama dersleriyle kazandırmayı hedefliyor.

İSTEK Okulları’nda anaokulu beş yaş grubundan itibaren robotik ve kodlama dersleri uygulayarak, gelişen ve yenilenen teknolojiye ayak uydurabilecek, yeni fikirler üretebilecek, bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanında: Çocuklar küçük yaşta programlama kavramını keşfetmelerini, Kullandıkları dijital araçları daha faydalı kullanmaya başlamalarını, Sürekli yenilenen teknolojileri takip etmelerini ve uyum sağlayabilmelerini, Çocuklar için yapılandırdığımız öğretim ortamları ile yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlamayı, Oluşturdukları projeler ile özgüvenlerini geliştirmeyi, LEGO modelleri oluşturarak ve programlayarak gerçek yaşamla bağlantı kurmalarını sağlamayı,

Ayrıca bir problemi analiz edip, çözüm üretebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bilişim teknolojileri eğitim içeriğimiz Öğretmenlerimizin büyük emeği ile öğrenciler için oluşturduğumuz öğretim ortamlarını geleneksel tasarım etkinliklerinden yapılandırmacı tasarım etkinliklerine dönüştürüyoruz. Bu sayede bilgiyi doğrudan öğrenciye aktaran öğretmenden çok, öğrencinin bilgiyi arayarak öğrenen özne haline geldiği ve bu yolda öğretmeninin rehberliği sayesinde desteklendiği bir eğitim-öğretim ortamı yapılandırmaya çalışıyoruz. İSTEK’li öğrenciler, eğitim-öğretim yılı içerisinde Maker Faire, House of Code, FIRST® LEGO® League Junior ve FIRST Robotics Competition gibi çeşitli etkinliklerle özgürce fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamlarda öğreniyorlar.

İSTEK’liler ne öğreniyor? Dijital Vatandaşlık 21. yy öğrencilerinin teknolojinin içine doğması, küçük yaştan itibaren teknolojik aletlerle tanışması, sosyal medyayı ve internet ortamlarını aktif kullanmaları Dijital Vatandaşlık kavramının önemini arttırmaktadır. Dijital vatandaşlık, dijital ortamdaki davranışlarımızın tümüdür. Dijital vatandaş ise, dijital ortamda iletişim kurabilen, bilgiye erişip kullanabilen, dijital ortamda davranışlarını kontrol< edebilen, teknolojiyi uluslararası etik kuralları çerçevesinde evrensel değerlere uygun bir şekilde kullanan bireylere denir.

Kodlama Eğitimi Günümüzde iyice yaygınlaşan kodlama eğitiminin geleceğin dili olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerimizin sadece bilgisayar bilimi derslerinde değil, diğer tüm branşlarda dahil olmak üzere hayatta karşılaştıkları problemleri çözebilen bireyler haline gelmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin programlama mantığını kavrayabilmeleri, yönergelerle işlem yapabilmeleri gösterilir. Robot Programlama Robotik, robotlarla ilgilenen bilim dalıdır. Öğrencilerimize robotik dersleri ile, tasarım yapabilme, oluşturduğu tasarımın hareketini sağlayacak parçaları ekleyebilme, programlama yapabilme, yaptıkları ürünler ile gerçek yaşamla bağlantı kurabilme becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz.

Dijital Oyun Tasarımı Oyun tasarımı derslerimizde öğrencilerimiz oynadıkları oyunların arka planını, kullanılan kodları, oyunun tasarımını fark ediyorlar. Süreç içerisinde yaptıkları oyunlar ile oyun tasarım ilkelerini, programın algoritmasını çıkartmayı ve yazılım kavramlarını kullanmayı öğreniyorlar. Tasarladıkları oyunları program editöründe paylaşıma açan öğrencilerimizin aynı zamanda kendilerine olan güvenleri de gelişiyor. Dijital Oyun Tasarımı derslerinde hedefimiz, öğrencilerimizin yaratıcılık, tasarım, programlama becerisinin gelişip, iş birliği içinde ve proje bazlı çalışmalarını sağlamaktır.

Üç Boyutlu Tasarım Yapma (3D Design) İçinde bulunduğumuz çağda ve gelecekte neredeyse tüm sektörlerde (Endüstri, inşaat, oyun tasarımı, elektrik vb.) kullanılan 3D modelleme gelecekte daha da önem kazanacaktır. Biz okullarımızda öğrencilerimize ortaokuldan itibaren 3D modelleme çizim platformlarını kullandırtmaya başlıyoruz. Lise seviyesine geldiklerinde ise daha ileri seviye çizim programları kullanmaktadırlar. Tasarladıkları oldukları nesneleri 3D Printer’dan basma imkanı yakalıyorlar. Böylece öğrencilerimizin hayalleri sadece hayal olarak kalmayıp gerçeğe dönüşüyor.