Sorularla İstek

Sorularla İstek

İSTEK Vakfı’nın tarihçesinden kısaca bahseder misiniz?

1985 yılında Sayın Bedrettin Dalan tarafından kurulan İSTEK Okulları; bugün 13 Anaokulu, 13 İlkokul, 13 Ortaokul, 8 Fen Lisesi, 12 Anadolu Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi ile ülkemizin geleceğinde söz sahibidir.

Neden İSTEK Okulları’nı seçmeliyiz?

İSTEK Okulları hayat başarısını esas alan bir eğitim sistemi benimsemiştir. Hayat başarısı ile sadece akademik alanlarda ve ulusal standart sınavlarda kazanılan başarı değil aynı zamanda sosyal hayatta elde edilen başarı da kastedilmektedir.

İSTEK Okulları’nın İstanbul’un merkez noktalarına yakın, her biri aynı özelliklere sahip 8 kampüsü bulunmakta, dolayısıyla öğrenci adayları İstanbul’un iki yakasında da evlerine yakın bir İSTEK Kampüsü’ne gidebilmektedir.

Ulusal sınavlara hazırlık çalışmaları desteklenmekte ve ölçme-değerlendirme kriterleri merkezden kontrol edilmektedir. Sınavlara giren öğrencilerin yerleşme oranı yüksektir.

İSTEK Okulları kuruluşundan bu yana vizyon ve misyonundan taviz vermeden eğitim çizgisini ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığını sürdürmektedir.

İSTEK Okulları yüksek burs olanakları ile tercih edilen okullardan biridir.

Okullarınızın yabancı dil politikası nedir?

İSTEK Okullarında anaokulundan lise son sınıfa kadar yoğun bir İngilizce programı yürütülmektedir. Hedefimiz öğrencilerin yaş düzeyleriyle paralel olarak dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, ana dillerinde olduğu gibi yazılı ve sözlü olarak kendilerini farklı bir dilde de ifade edebilmelerini sağlamaktır. Müfredat programları her seviyede Common European Framework (CEF), Avrupa Dil Çerçeve, programı doğrultusunda belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz akademik çalışmaların yanı sıra uluslararası Cambridge ESOL, DELE, Fit in Deutsh, IELTS, TOEFL, TOEFL, Trinity gibi sınavlara da hazırlık çalışmaları yapmaktadır. Bu bağlamda okullarımızda yabancı dillerin hakim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmakta ve öğrencilerin dili yaşayarak öğrenmesi ve sadece alıcı dil becerileri (okuma ve dinleme) değil üretici dil becerilerinin de gelişimi hedeflenmektedir. İkinci yabancı dil olarak Almanca, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca farklı kampüslerimizde okutulmaktadır.

Crossroads Programı

İSTEK Okulları, öğrencilerin İngilizce’yi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde görmeleri ve sürekli kullanarak geliştirmeleri için bir uygulama başlatmıştır. Öğrencilerin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle de birlikte olabilmeleri ve her ortamda İngilizce konuşabilmeleri için ders programları eşzamanlı olarak iki dilde yürütülmektedir. Böylece öğrenciler İngilizce’yi   diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders  değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirmektedir.

Crossroads Programı anaokulu 5 ve 6 yaş grupları ile ilkokul 1. Sınıflarına uygulanmaktadır. Öğrenciler haftada 24 saat yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri ile birlikte olarak okul yaşamının her anında yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında İngilizce’yi öğrenmektedirler.Bu program vasıtası ile sadece yabancı dil edinimlerini güçlendirmek değil, gelecekteki profesyonel yaşantılarına katkı sağlayacak birden fazla dil, yönetici ve bakış açısının bulunduğu bir ortamda etkili iletişim kurmayı öğreneceklerdir.

Okuma-yazma çalışmaları Türkçe olarak sınıf öğretmenleri tarafından yürütülürken; anaokulunda İngilizce görsel okuma da programa dahildir. İlkokul 1. sınıfta ise, İngilizce öğretmenleri hayat Bilgisi, matematik, oyun ve fiziksel etkinlik derslerinde sınıf öğretmenleri ile birliktedir. Bunun yanı sıra çocuklar kahvaltı, öğle yemeği, oyun ve bahçe zamanı gibi rutinlerde de İngilizce’yi kullanma olanağı bulmaktadır.

Okullarınıza başvuru koşulları nelerdir?

Anaokullarımıza ön görüşme ile; İlköğretim Okullarımızın 1, 2, 3, 4. sınıflarına ön görüşme ile, 5, 6, 7. ve 8. sınıflarına İSTEK Düzey Belirleme Sınavı ile; Anadolu Liselerimizin hazırlık sınıflarına ulusal sınav sonuçları ile, ara sınıflara ön görüşme sonrası yapılacak İSTEK Giriş Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Okullarınızda doktor, hemşire ve yeterli sağlık donanımı var mı?

Öğrencilerimizin sağlığı tüm okullarımızda dikkatle izlenir, fiziksel gelişim ve sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi kayıt altına alınır. Tüm okullarımızda acil bir durumda ilk müdahaleyi yapabilecek şekilde donatılmış revirler bulunur. Sağlık birimimizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı doktorumuz ve okul hemşireleri görev yapar.

Köklü bir eğitim kurumunda okumanın avantajları nelerdir?

İSTEK Okulları, her biri aynı eğitim anlayışına, aynı hizmet kalitesine, ortak fiziki özelliklere sahip kampüsleri olan bir okullar zinciri olarak, eğitim sektöründeki öncü ve örnek kimliğini 32 yıldır korumaktadır. Kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığını sürdüren, eğitim yaklaşımını sürekli geliştirerek yeniliklerin takipçisi olan İSTEK Okulları bu özellikleriyle güven uyandırmakta ve tercih edilmektedir.

Tüm kampüsleriniz fiziki ve akademik olarak aynı özelliklere sahip mi? Öğrencilere kampüs içinde ve çevresinde güvenli bir ortam sağlanıyor mu?

Güvenlik okullarımızda ileri teknolojilerle desteklenerek, uzman ve yetkin personel tarafından sağlanır. Tüm kampüslerimizde gündüz ve gece güvenliğini sağlayan “özel güvenlik birimi” yer alır. Okullarımızda güvenlik için güçlü bir teknik donanım ve yüksek güvenlik standartları kullanılır. Tüm giriş çıkışlar bilgisayar ortamında kaydedilir. Kampüslerimiz ve çevreleri dahili ve harici güvenlik kameraları ile izlenerek tüm gün görüntü kontrolü ve kaydı yapılır.

Sosyal olanaklarınız nelerdir?

İSTEK Okulları, açık ve kapalı spor alanları, yarı olimpik yüzme havuzları, donanımlı laboratuvarları, zengin kütüphaneleri ve eğitim teknolojisinin son yeniliklerine göre donatılmış çağdaş eğitim alanlarıyla güvenli ve mutlu kampüs ortamlarına sahiptir.

İSTEK Okulları’nda, her yaş seviyesinde öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun olarak seçebilecekleri, farklı alanlarda 100’den fazla öğrenci kulübü vardır. Öğrencilerimiz zengin kültür, sanat ve spor etkinliklerinin yanı sıra sosyal sorumluluk ve çevre projelerinde de yıl boyunca aktif olarak yer alırlar.

İş hayatında sağladığınız avantajlar nelerdir?

İSTEK Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, lise öğrencilerimize yönelik olarak yıl boyunca “Kariyer Günleri” etkinlikleri ve Türkiye’nin seçkin üniversitelerine ziyaretler düzenlemektedir. Böylece öğrencilerimiz daha lise hayatlarının başında, girmek istedikleri üniversite ve bölümü belirlemekte, hangi mesleği yapmak istedikleri konusunda net bir vizyona sahip olabilmekte ve kariyerlerini planlayabilmektedir.

Hayat başarısını esas alan bir eğitim sistemini benimseyen İSTEK Okulları’ndan mezun olan öğrenciler, bu eğitim sisteminin bir sonucu olarak edindikleri özgüveni; sorgulayan, analiz eden ve sonuca ulaşmayı hedefleyen araştırmacı bakış açısını iş hayatına taşımaktadır. Dolayısıyla; kendisiyle barışık, üretken, çok yönlü, sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi gençler sadece iş hayatında değil sosyal hayatta da başarılı olmaktadır.